Houd verbinding!

Als ik het goed heb begrepen gaan de meeste scholen voor deze ene week niet ineens het online onderwijs opnieuw optuigen. Prima, hoeft voor mij ook niet, het was al zwaar zat dit jaar.

Maar je kunt wel iets anders doen! Iets wat jou en je leerlingen of studenten helpt. Iets waar je in de gewone situatie nauwelijks aan toe komt.

Ga een goed gesprek aan!

Met allemaal. In teams of in zoom. Niet in groepen maar 1 op 1 of misschien in tweetallen, niet meer. Geen online onderwijs of iets wat daar op moet lijken, maar geef aandacht

Bereid een lijstje goede vragen voor. Hoe ze hun vrije tijd besteden, over hun hobby’s, of er thuis iets aan kerst gebeurt en zo ja wat, over bijbaantjes… Vragen waarmee je verbinding maakt, vragen waarmee je ze beter leert kennen. Luister en vraag door! Breng ze aan het vertellen. Zorg ervoor dat, in het geval er iemand meeluistert, je met je vragen kunt wisselen tussen ernst en onschuld. Vraag ook hoe het leren het afgelopen halfjaar ging, wat was goed, wat kon beter kon, hoe jij, juf, meester, meneer, mevrouw hen beter had kunnen helpen, waarop ze hopen voor het nieuwe jaar… En als ze toch thuis wat aan school willen of kunnen doen, wat dan. Bedenk een paar speelse en tegelijkertijd leerzame thuis- of buitenopdrachten. 

Laat ze voelen dat je ze gezien hebt. Gun jezelf daarvoor een keer alle tijd. Met een handjevol per dag, spreek je ze deze week allemaal. 

Groet en een goed jaar met je groepen toegewenst.

Ik meld mij weer in 2022

Lees verder / reageer

Stoelendans

De samenstelling van een nieuw kabinet staat op beginnen. Terwijl Nederland zich buigt over het menu van het kerstdiner, zitten er ook een aantal mensen met een gloeiend heet mobieltje in hun zak.

‘ik kan gebeld worden.’

De zoektocht naar een nieuwe minister van onderwijs kan beginnen. Want alstublieft; een nieuwe graag. De vorige, minister Slob, hebben we we op weinig goede ideeën kunnen betrappen. Alles bij het oude, hooguit met een extra schepje eisen en voorschriften er bovenop. Tijd voor iemand die weet waarover het gaat. Mag ik een voorstel doen? Ik vermoed dat ze er niet op zit te wachten, dat ze overgehaald zal moeten worden, maar dat zijn meestal de beste. Wat dacht u van Moniek Volman? Hoogleraar onderwijskunde. Een minister met werkelijk verstand van de sector zou een weldaad zijn na jarenlang met regelneven en nichten opgescheept te zijn. mevrouw Volman laat regelmatig in woord en daad zien dat ze weet wat er toe doet in onderwijs. Ze weet hoe goed onderwijs er in praktijk uitziet. Op het niveau van de klas, de school en in de maatschappij. Met haar aan het roer denk ik dat het dreigende gevaar van de school als efficiënte digitale kennisfabriek nog wel afgewend kan worden.

Alsjeblieft geen efficiency denker, of gelovige van de digitale revolutie. Als je de schimmige ideeën over hoe onderwijs er uit zou moeten zien aan de digi-deskundigen over laat, weten we wat we krijgen: eenzaam onderwijs in laptop-scholen zoals toen, van allesweter Murice de Hond. Gelukkig heeft die inmiddels een andere hobby. En liever op die plek ook geen politiek dier met meer zorgen over de eigen positie dan die van de mensen voor de klas.

MevrouwVolman, ik wil uw kerst niet bederven. En ik weet niet eens waar uw politieke voorkeur ligt. Maakt me ook niks uit. U hebt verstand van onderwijs, toont keer op keer een vriendelijk soort scherpte waar we dringend om verlegen zitten.. Denk er serieus over na als ze u bellen. Elst Borst moest ooit ook over de streep getrokken worden. We hielden er prachtige wetgeving aan over.

Maak mijn kerstdagen goed, en zeg ja als ze u vragen.

Lees verder / reageer

Kennis of kunde?

Het heet blijkbaar geen onderwijskunde meer. Of heb ik iets gemist?

In een artikel van hoogleraar onderwijskunde Monique Volman las ik dat het tegenwoordig bon ton is om onderwijskunde om te dopen tot onderwijswetenschappen. Onderwijs-wetenschappen? Daar kunnen we lang over bakkeleien. Onderzoeken die zouden aantonen dat bepaalde methodieken in het onderwijs effectiever zouden zijn dan andere, heb ik altijd met enige achterdocht bestudeerd. 

Anders dan in exacte wetenschappen is het in onderwijsonderzoek heel moeilijk leersituaties met elkaar te vergelijken. Zo is er bijvoorbeeld veel studie verricht naar de effectiviteit van samenwerkend leren. Voor iedereen die daar ervaring mee heeft zal duidelijk zijn dat vergelijkend onderzoek daar naar doen, allerlei valkuilen kent. Zijn vergelijkbare groepen gevormd? Is de kwaliteit van de begeleidend docent niet tenminste van zoveel belang voor het leereffect als de gekozen leerstrategie? Is er gekeken naar voorkennis en achtergrond van leerlingen? Het gedrag van een of enkele leerlingen kan een wereld van verschil maken voor het (klassikale) leereffect. Hattie heeft in zijn populaire boek ‘Visible Learning’ geprobeerd dat allemaal mee te nemen door een groot aantal onderzoeken met elkaar te vergelijken. En dan nog moet je zijn bevindingen lezen als voorzichtige aanwijzingen voor wat verstandig zou kunnen zijn om te doen. In die zin is het geen ‘harde’ wetenschap. 

Ik stel voor dat we het onderwijskunde blijven noemen, en ons er niet voor schamen dat het een praktijkstudie is. De onderwijswetenschap mag zich buigen over de grote ideeën er achter. Prima, ik weet graag vanuit welke visie op leren ik doe wat ik doe. Maar het staat of valt uiteindelijk allemaal weer met de kwaliteit van uitvoering door de docent. 

What else is new…

Lees verder / reageer