Alle artikelen

Korte en zeer korte verhalen

 • Boos 9 maart 2020 De kassière van de supermarkt kijkt bozig, stuurs naar mij terwijl ik mijn pasje pak . Dat doet ze al een jaar. Misschien wel twee jaar. Ik weet niet meer precies wanneer het begonnen is maar nog wel hoe. Ze stapte net achterwaarts haar kassa-nis uit toen ik gedachteloos mijn karretje naar voren duwde en ...
 • Miriam 19 januari 2015 ‘Er is hier ergens een pad, we moeten in elk geval die kant op.’ Miriam wees schuin vooruit naar een schijnbaar ondoordringbaar woud van varens met her en der bomen er tussen. Er was geen schim van een pad te zien. Misschien daar achter die oude beuk, daar leek de begroeiing iets terug te wijken, ...
 • Colette 12 januari 2015 Hij zag hoe ze voorover boog en haar fiets met een kettingslot aan een verkeerspaal vastmaakte. Het was hem niet eerder opgevallen dat haar kin zo ingevallen was. En een mouwloos T-shirt, kon dat wel? Het vlees van haar bovenarmen zwabberde met elke beweging mee. ‘Ik moet het eigenlijk uitmaken’ dacht hij. Ze zwaaide dat ze hem ...

Essays

 • Zijn wij ons brein? 9 november 2020 Kiezen we voor Schwaab of voor de filosofen? Wij zijn ons brein, betoogt de eerste uitvoerig in zijn boek. Niks vrije wil. Markus Gabriel gaat daar in zijn boek Waarom we vrij zijn als denken recht tegenover staan: we hebben een vrije geest. Hij schrijft een uitgebreid betoog tegen de naturalistische visie van Schwaab en kompanen. ...
 • Gepersonaliseerd leren? 17 februari 2020 Het schijnt dat hele schoolbesturen zich tot deze ’innovatie’ bekeerd hebben en het voortvarend en soms zelfs top down aan het invoeren zijn. Dat stemt mij afwisselend boos en verdrietig. Het is niet moeilijk dit denken een in cynisme gedrenkte draai om de oren te geven, maar laat ik het eerst nog eens goed onder ...
 • Het misverstand mantelzorg 2 oktober 2018 HET MISVERSTAND MANTELZORG Hoe koopman en dominee elkaar weer vonden Tussen al het kabaal over de zorg door voltrekt zich stilletjes een verandering in denken en  beleid. Waar tot voor kort zorg  als professie werd gezien, inclusief opleiding en kwalificatie tot tenminste mbo-niveau en liever nog hbo, zijn we langzaam maar zeker allemaal zorgmedewerker geworden. De mantelzorger ...
 • Zelfsturing? 10 januari 2017 Het idee waart al enige tijd rond. Zelfsturing als toverwoord tegen alle organisatiekwalen. Was dat maar waar. Was de oplossing voor niet functionerend management maar zo simpel. Er is niets tegen leidinggeven mits dat goed gebeurt. Laten we het kind niet met het badwater weggooien. De boekenplank vult zich gestaag met de schrijfsels van de laatste ...
 • Vooroordelen de school uit! 13 december 2016 De politieke ontwikkelingen zijn niet vrolijk makend. Het zonder veel nadenken alles maar roepen, feiten en meningen hopeloos verwarren en vooroordelen debiteren zonder die aan een kritische blik te onderwerpen, is dagelijkse kost geworden. Ook in klaslokalen. Onderwijs wordt voortdurend een belangrijke rol toegedicht in de ontwikkeling van goed burgerschap en helder denken, maar veel docenten mijden ...
 • Weg met de aanbesteding 2 september 2015 Gaat u aanbesteden of zit u er net een in te vullen? Het is de nieuwe manier van werken. Van alles wat je bedacht hebt één grote klus maken en er dan een aanbesteding op los laten. Een Europese aanbesteding wel te verstaan. Voor wie daar niet mee bekend is; dat is een onvoorstelbare berg papier ...
 • Met Machiavelli naar school (afl.10): al te goed is buurmans gek? 13 juli 2015 Een leidinggevende moet deugen. Een verstandige, eerlijke en beetje wellevende baas, dat is wat we willen. We hebben onze buik vol van achterdochtige, cijfergeile of botte managers en graaiende bovenbazen. Maar wat is deugen? Aristoteles sprak van een deugdzaam leven met zelfbeheersing, verstandigheid, rechtvaardigheid en moed. Niet met nu eens het één en dan weer ...
 • Met Machiavelli naar school (afl. 9): Rust en orde? 30 juni 2015 Sommige leiders zitten eeuwig op dezelfde stoel, anderen zijn zo weer weg. Wat is de kracht van het ene en waarom zou je het andere doen? Is het goed voor een organisatie, als er aan de top regelmatig van plek gewisseld wordt?   Volgens Weggeman is zeven jaar de maximale houdbaarheid van een leidinggevende. Hoe dan ...
 • Met Machiavelli naar school (afl. 8): Gevlei 25 mei 2015     ’Wat een goed idee van je.’ ’Ik ben het helemaal met je eens.’ Het is niet gemakkelijk de baas te zijn. Het ene moment lijkt vriend en vijand je nog te steunen even later sta je er moederziel alleen voor. Niemand brandt zijn handen maar iedereen heeft een goed gemeend advies. Hoe dichter je bij de mensen staat, ...
 • Met Machiavelli naar school (afl.7): Over fuseren, reorganiseren en nog zo wat… 10 mei 2015 Steden veroveren doen we niet meer, maar wel iets dat daar sprekend op lijkt. We noemen het nu reorganisatie, een overname, fusie, bestuurlijke samenvoeging of gewoon opheffen. Het is in het bedrijfsleven en allerlei instellingen om ons heen, het onderwijs niet uitgezonderd, aan de orde van de dag. Het treft afdelingen, locaties, complete bedrijven en ...
 • Met Machiavelli naar school (afl. 6): structuur of cultuur? 26 april 2015 Op het eerste gezicht is het een beetje een raadselachtige zin in ‘Il Principe’: ‘vestingwerken hebben geen zin als het volk je haat’. Cultuur wint het altijd van structuur zouden we nu zeggen. Regels, organogrammen, voorschriften, flow charts, tijdlijnen, lijstjes, planningen, roosters: het leven van de leiding hangt van organiseren aan elkaar. Ook zonder slaaf te ...
 • Onderwijsconferentie 2015 19 april 2015 Hoofdinspecteur Arnold Jonk begreep er niets van. Waarom belden die scholen niet gewoon even als ze twijfel hadden of het wel mocht wat ze van plan waren? Alsof de inspectie zo’n boeman was… Ineens viel het kwartje. Ik begreep al niet waar deze conferentie voor nodig was. Inhoudelijk voegde het geen bal toe. Er is een ...
 • Met Machiavelli naar school (afl.5): ontbind oude milities! 12 april 2015 Verdeel en geef ruimte… Kijk eens goed om je heen in de koffiekamer. Vermoedelijk zie je de vaste groepjes. Je drinkt immers koffie waar je je op je gemak voelt.  Binnen je eigen militie. Als er één plaats is waar de verhoudingen duidelijk worden, is het de koffiekamer wel. In de koffiekamer dus, maar ook in vergaderingen, in ...
 • Met Machiavelli naar school (afl. 4) 29 maart 2015 Het doel heiligt de middelen? Als je in gezelschap de naam Machiavelli laat vallen, roept er altijd wel iemand ‘het doel heiligt de middelen’. Dat is een wel heel korte samenvatting van zijn denken. Machiavelli is voor velen de boosaardige leermeester van machtshebbers en intriganten, de ‘foute’ politici die geen middel schuwen om hun doel te ...
 • Met Machiavelli naar school (afl. 3) 16 maart 2015 Eigenbelang of algemeen belang? Ze vergeten eerder de dood van hun vader dan het verlies van hun erfdeel. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikke. Machiavelli schotelt ons geen prettig mensbeeld voor. Eigenbelang, daar draait het in het leven om en de rest is bijzaak. Zijn we allemaal zulke zelfzuchtige slechteriken of kun je  stellen dat de ...
 • Met Machiavelli naar school (afl. 2) 1 maart 2015 Bewapen je volk! Het volk letterlijk wapens geven doen we niet meer. Militairen laten hun schiettuig in de kazerne en vrijelijk wapenbezit is bijna nergens usance met uitzondering van Amerika, waar het recht zelf gewapender hand je have en goed te beschermen een bijzonder overblijfsel van het vrijheidsdenken is. Het is ook de vraag of bijlen ...
 • Fictie bestaat niet 9 februari 2015 De Volkskrant van 17 januari wijdde er in de bijlage Sir Edmund een artikel van zes pagina’s aan. Het zinnetje ’fictie bestaat niet’ zat al een poosje in mijn kop, toen ik las wat van van Heesakers en Kraak onder de kop ’Ceci n’est pas mon père’  bijeen gesprokkeld hadden. Het openingsstatement laat geen twijfel ...
 • Met Machiavelli naar school (afl. 1) 26 januari 2015 Moed, inzicht en krijgskunst Wat maakt een goede leidinggevende? Er zijn grote verschillen tussen de ene teamleider of directeur en de andere. Bewierookt of verguisd worden liggen dicht bij elkaar. Je kunt allerlei vormen van management studeren, maar word je daarmee ook een leidinggevende? Wat moet je in je mars hebben om op die plek terecht ...

Columns

 • Effectief leren online? 26 oktober 2020 Kort na de eerste lockdown en het sluiten van de scholen schreef de Volkskrant dat één van de positieve effecten van de corona crisis is dat het online onderwijs een enorme vlucht neemt. De toon van het artikel ademde de gedachte dat daarmee als vanzelfsprekend de kwaliteit van onderwijs toe zou nemen.  Dat bleek een naïeve ...
 • Online onderwijzen? 21 september 2020 Bij één deelnemer begint op de achtergrond een kind te huilen. Bij mij dreigt Bommel, onze aandacht zieke huiskat, op mijn toetsenbord te gaan zitten.  Welkom bij online onderwijs.  De afgelopen week gaf ik mijn eerste online seminars. Natuurlijk was ik vooraf bang dat zoiets zou gebeuren. Je modereert een bijeenkomst in de kostbare tijd van deelnemers ...
 • Leren regisseren? 13 september 2020 Het idee waart op veel opleidingen rond: de student of leerling moet de regie nemen over het eigen leren. Vermoedelijk komt dat denken voort uit inzichten over het  belang van autonomie, zelfsturing en leren.  Autonomie, zelfsturing, zelfstandig leren, is één van de basisbehoeften van elk mens. Zonder voelbare autonomie rest ons slechts gehoorzaamheid. Het is belangrijk ...
 • Samenwerkend Leren, juist nu! 4 september 2020 Het werk lag stil. Weken kropen voorbij. Het werd zomervakantie. Tijd te over, honderd-en-één klusjes, maar ook eindelijk de gelegenheid wat langer achtereen aan één thema te werken. Bij het zoeken naar min of meer wetenschappelijke achtergronden bij Samenwerkend Leren was ik al verschillende keren de naam Allport tegengekomen. Hij schreef in 1954 The nature ...
 • Kennis, Rosanna & Maurice 8 juli 2020 In haar column in het NRC van afgelopen zaterdag schrijft Rosanne Hertzberger dat wetenschappers  meer naar mensen als Maurice de Hond zouden moeten luisteren. Ik zou het omgekeerde willen bepleiten. Het is volstrekt onzinnig te denken dat er een inhoudelijk productieve dialoog ontstaat tussen iemand die zich sinds drie maanden voor een onderwerp interesseert en ...
 • Zwarte bladzijden 25 juni 2020 Iedereen boetseert de ervaringen in zijn of haar hoofd tot een verhaal waarmee te leven valt. Is de grachtengordel in Amsterdam met zijn monumentale panden een cultuur-icoon om trots op te zijn en een reklame voor ons land, of het tastbare bewijs van gewetenloos winstbejag van onze voorvaderen? Trots voelt prettiger dan schaamte, dus wint ...
 • Droomschool 8 juni 2020 Op de een of andere manier lukte het me niet om het programma Dreamschool tot het einde toe uit te kijken. Niet alleen als serie, ook bij elke aflevering; na een kwartiertje mijn best doen was ik er elke keer helemaal klaar mee. Het idee lijkt niet verkeerd. Neem een ploegje jongeren die om allerlei ...
 • Online onderwijzen 14 april 2020 De Volkskrant schreef onlangs dat de corona crises een sprong voorwaarts voor het online onderwijs betekent. Een sprong voorwaarts? Het is prima dat het nu zo kan. En een deel van de winst die we daarmee boeken t.o.v. traditioneel onderwijs, moeten we proberen vast te houden als dit allemaal achter de rug is. Bijvoorbeeld met ...
 • Examens? 25 maart 2020 Het centraal schriftelijk eindexamen gaat dus niet door. Dat is even schrikken. Het is een groot besluit in onderwijsland. Examens zijn heilig. In school moet alles er voor wijken. De eerste schok rommelde nog na in mijn hoofd of het vooruitdenken begon al weer.  Hoe erg is dat eigenlijk, geen examen? In de cultuur van het ...
 • Een ander virus 16 maart 2020 Er zit sinds een paar jaar een virus in school. In alle scholen. Niet levensbedreigend zoals het corona voor ouderen, maar één die het leren van jongeren bedreigt. Een poosje werd gedacht en gehoopt dat het wel over zou waaien of ingehaald door een volgende, maar dat is niet gebeurd en gaat ook niet gebeuren. ...
 • Met een mes naar school 2 maart 2020 Het was weliswaar vakantie, maar helemaal stil werd het niet in en om het onderwijs. Dit keer ging het over de wapens waar jongeren tegenwoordig mee over straat lopen en die dus ook mee de school in komen. De maatregelen tuimelden weer over elkaar heen. Verbieden, ouders beboeten, kluisjes controle…  Twintig jaar geleden bezocht ik een ...
 • Het M woord 3 februari 2020 Ineens was het er weer. Het verboden ‘M’ woord. Paul Rosemuller meldde op radio 1 namens de VO-raad dat het goed zou zijn als er een driejarig heterogene onderbouw in het VO zou komen. Hij was nog niet uitgesproken of onderwijs columnist en beroeps cynicus Ton van Haperen toeterde het woord ’Middenschool’ er tussendoor. ‘Dat ...
 • Geef jezelf tijd! 13 januari 2020 Waar zal ik het nieuwe jaar eens mee beginnen? Als je over onderwijs schrijft zit je niet om thema’s verlegen. De vorige column ging over het lerarentekort en was nog niet gepubliceerd of de teruggelopen leesvaardigheid van onze pubers vulde de kranten. Een dag later was er het nieuwe curriculum. Maar liefst 30% minder verplichte ...
 • Onderwijs en wetenschappen? 3 december 2019 Onlangs was ik te gast op een boeiende conferentie in België. In Afflichem om precies te zijn. Het SOK, School Overstijgend Kwaliteitsnetwerk, organiseert een paar keer per jaar een congres met allerlei lezingen rond een thema. Dit keer ging het om ’Kwaliteitszorg van het leren’. De SOK heeft in België de rol die in Nederland de ...
 • Zichtbaar 16 december 2018 Als de leiding zich niet laat zien, is die onzichtbaar. Dat klinkt zo klaar als een klontje, maar dat is het blijkbaar niet voor iedereen. In talloze organisaties moeten medewerkers zich een weg langs  secretaresses en door overvolle agenda’s vechten om een glimp van hun baas te mogen opvangen. Zichtbaar en aanspreekbaar zijn, dichtbij, is ...
 • Besturen? 29 november 2018 Als je aan het stuur zit, maak je zelf uit waar je heen gaat. Links af, rechts af, recht door, je hebt het allemaal in eigen hand. Hoe een gekrakeel het ook in de auto is, uiteindelijk bepaal jij het. Zou het door die metafoor komen dat er zoveel bestuurlijke arrogantie rondwaart?  Neem nu deze. Echt ...
 • Cultuur! 11 november 2018 ’De tijden zijn veranderd’, zegt een vriendin. Ik vertelde haar over de nonchalance waarmee een studente met een make-up tasje onder de arm, in de ene hand een latte en in de andere het onafscheidelijke mobieltje, een kwartier na aanvang de lesruimte binnen kwam, zich op haar gemak installeerde om vervolgens half omgedraaid met de ...
 • Leidinggeven 17 oktober 2018 Van de week heb ik mij er nog een keer echt boos over gemaakt. Is het zo moeilijk of maken we het zo moeilijk. Ik loop al aardig wat jaartjes rond in allerlei organisaties, vooral onderwijs en zorg, maar ook in het zogenaamd ‘harde’ bedrijfsleven. Er gaat bijna geen week voorbij of ik struikel over ...
 • Oud? 9 oktober 2018 Felix moest weg. Felix Meurders, VARA coryfee en sinds jaar en dag één van de presentatoren van wat onder de trouwe lijsteraars ‘Spijkers’ heet; het radio programma Spijkers met Koppen dat al dertig jaar te horen is op de radio. Elke zaterdag tussen de middag op NPO 2. Het is nog echt een prográmma. Geen presentator ...
 • Nederland vol? 5 mei 2017 De storm is weer geluwd. Het geroep alom dat Nederland vol zou zijn, is weer even verstomd. Alsof Nederland in de ogen van al die roeptoeters nu ineens weer leeg is. Denkfoutje, of beter; niet goed gekeken. Nederland is nooit vol geweest.  Het afgelopen jaar fietste ik in een stuk of vier etappes het zogenaamde ’rondje ...

Fietsen

 • Proloog 4 juli 2015 Vrijdagnacht om half vier loopt de wekker af. Het is nog donker als ik op de fiets klim. Net als vijf jaar geleden. Toen startte de Giro in Amsterdam. ’s Nachts om een uur of vier op de racefiets naar het Stadionplein, met het vaste voornemen een voor mij snelle tijd neer te zetten. Het werd ...
 • Vergeten, kwijtraken en verdwalen? 30 juni 2015 Terug van weggeweest. Mooie fietstocht, die LF1 van Boulogne sur Mêre naar den Helder. We kozen voor de rijrichting vanuit het zuiden, omdat met een briesje in de rug over de Oosterscheldekering ons aangenamer leek dan met zuid-west 5 tegen. Dat briesje zat inclusief zonnetje op de afgesproken tijd precies in de goede hoek.  En dat ...
 • Pakken 21 juni 2015 Ik ga op reis en ik neem mee… Een paar dagen voor vertrek begin ik zonder veel plan in een hoek van mijn werkkamer dingen bij elkaar te leggen. Voorpret is de halve pret. Een week fietsen ligt voor me. Dat die stapeltjes daar een paar dagen naar mij liggen te kijken is, ook voorzorg. ...
 • Getallen onzin? 3 mei 2015 Van elke rit op racefiets of moutainbike en elk wat serieuzer tochtje op de toerfiets, noteer ik de getallen. Al jaren. Afstand, gemiddelde snelheid, hartslag, vermogen; alles wat dat kekke apparaatje op het stuur bijhoudt, belandt sinds twee jaar in een overzichtelijke spreadsheet. Daarvoor waren het schriftjes. Als ik terug blader kan ik zien dat ...
 • Comfort zone 31 maart 2015 Verander goeroes weten het zeker. Leren doe je pas buiten je comfort zone. zolang je binnen de je vertrouwde wereld blijft, valt er niks te leren. Dan doe je alleen maar wat je al kunt. Zoek ik vaak de grenzen op? Mwoh… De ritjes Ventoux zijn duidelijk buiten de comfort zone. Zowel omhoog als omlaag. ...
 • Ga toch fietsen…pardon, skaten! 16 februari 2015 Niet op van die wieltjes natuurlijk. Dat valt zo hard. En ook niet op de smalle ijzers. In de eerste plaats omdat je daarmee maar zelden de vrije natuur in kan, het is per slot alweer zo’n K-winter, en dat dus veroordeeld tot eindeloos rondjes te draaien op een vierhonderdmeterbaan. Met tig andere hamsters in ...
 • Weimar-Jena 29 december 2014 Het is een mooie tocht. Onderweg van Weimar naar Jena kronkelt de weg zich tussen glooiende graanvelden. Niet zoals in Noord-Frankrijk, met zijn eindeloze uitgestrektheid. Lieflijker, meer als in Limburg, hoewel je daar natuurlijker al jaren geen graanvelden meer vindt. De kerktoren een dorp verderop strekt zich met zijn spits net boven de heuveltop. Met ...

Onderwijs en organisatie

 • Effectief leren online? 26 oktober 2020 Kort na de eerste lockdown en het sluiten van de scholen schreef de Volkskrant dat één van de positieve effecten van de corona crisis is dat het online onderwijs een enorme vlucht neemt. De toon van het artikel ademde de gedachte dat daarmee als vanzelfsprekend de kwaliteit van onderwijs toe zou nemen.  Dat bleek een naïeve ...
 • Online onderwijzen? 21 september 2020 Bij één deelnemer begint op de achtergrond een kind te huilen. Bij mij dreigt Bommel, onze aandacht zieke huiskat, op mijn toetsenbord te gaan zitten.  Welkom bij online onderwijs.  De afgelopen week gaf ik mijn eerste online seminars. Natuurlijk was ik vooraf bang dat zoiets zou gebeuren. Je modereert een bijeenkomst in de kostbare tijd van deelnemers ...
 • Leren regisseren? 13 september 2020 Het idee waart op veel opleidingen rond: de student of leerling moet de regie nemen over het eigen leren. Vermoedelijk komt dat denken voort uit inzichten over het  belang van autonomie, zelfsturing en leren.  Autonomie, zelfsturing, zelfstandig leren, is één van de basisbehoeften van elk mens. Zonder voelbare autonomie rest ons slechts gehoorzaamheid. Het is belangrijk ...
 • Samenwerkend Leren, juist nu! 4 september 2020 Het werk lag stil. Weken kropen voorbij. Het werd zomervakantie. Tijd te over, honderd-en-één klusjes, maar ook eindelijk de gelegenheid wat langer achtereen aan één thema te werken. Bij het zoeken naar min of meer wetenschappelijke achtergronden bij Samenwerkend Leren was ik al verschillende keren de naam Allport tegengekomen. Hij schreef in 1954 The nature ...
 • Droomschool 8 juni 2020 Op de een of andere manier lukte het me niet om het programma Dreamschool tot het einde toe uit te kijken. Niet alleen als serie, ook bij elke aflevering; na een kwartiertje mijn best doen was ik er elke keer helemaal klaar mee. Het idee lijkt niet verkeerd. Neem een ploegje jongeren die om allerlei ...
 • Online onderwijzen 14 april 2020 De Volkskrant schreef onlangs dat de corona crises een sprong voorwaarts voor het online onderwijs betekent. Een sprong voorwaarts? Het is prima dat het nu zo kan. En een deel van de winst die we daarmee boeken t.o.v. traditioneel onderwijs, moeten we proberen vast te houden als dit allemaal achter de rug is. Bijvoorbeeld met ...
 • Met een mes naar school 2 maart 2020 Het was weliswaar vakantie, maar helemaal stil werd het niet in en om het onderwijs. Dit keer ging het over de wapens waar jongeren tegenwoordig mee over straat lopen en die dus ook mee de school in komen. De maatregelen tuimelden weer over elkaar heen. Verbieden, ouders beboeten, kluisjes controle…  Twintig jaar geleden bezocht ik een ...
 • Gepersonaliseerd leren? 17 februari 2020 Het schijnt dat hele schoolbesturen zich tot deze ’innovatie’ bekeerd hebben en het voortvarend en soms zelfs top down aan het invoeren zijn. Dat stemt mij afwisselend boos en verdrietig. Het is niet moeilijk dit denken een in cynisme gedrenkte draai om de oren te geven, maar laat ik het eerst nog eens goed onder ...
 • Het M woord 3 februari 2020 Ineens was het er weer. Het verboden ‘M’ woord. Paul Rosemuller meldde op radio 1 namens de VO-raad dat het goed zou zijn als er een driejarig heterogene onderbouw in het VO zou komen. Hij was nog niet uitgesproken of onderwijs columnist en beroeps cynicus Ton van Haperen toeterde het woord ’Middenschool’ er tussendoor. ‘Dat ...
 • Zichtbaar 16 december 2018 Als de leiding zich niet laat zien, is die onzichtbaar. Dat klinkt zo klaar als een klontje, maar dat is het blijkbaar niet voor iedereen. In talloze organisaties moeten medewerkers zich een weg langs  secretaresses en door overvolle agenda’s vechten om een glimp van hun baas te mogen opvangen. Zichtbaar en aanspreekbaar zijn, dichtbij, is ...
 • Besturen? 29 november 2018 Als je aan het stuur zit, maak je zelf uit waar je heen gaat. Links af, rechts af, recht door, je hebt het allemaal in eigen hand. Hoe een gekrakeel het ook in de auto is, uiteindelijk bepaal jij het. Zou het door die metafoor komen dat er zoveel bestuurlijke arrogantie rondwaart?  Neem nu deze. Echt ...
 • Cultuur! 11 november 2018 ’De tijden zijn veranderd’, zegt een vriendin. Ik vertelde haar over de nonchalance waarmee een studente met een make-up tasje onder de arm, in de ene hand een latte en in de andere het onafscheidelijke mobieltje, een kwartier na aanvang de lesruimte binnen kwam, zich op haar gemak installeerde om vervolgens half omgedraaid met de ...
 • Zelfsturing? 10 januari 2017 Het idee waart al enige tijd rond. Zelfsturing als toverwoord tegen alle organisatiekwalen. Was dat maar waar. Was de oplossing voor niet functionerend management maar zo simpel. Er is niets tegen leidinggeven mits dat goed gebeurt. Laten we het kind niet met het badwater weggooien. De boekenplank vult zich gestaag met de schrijfsels van de laatste ...
 • Vooroordelen de school uit! 13 december 2016 De politieke ontwikkelingen zijn niet vrolijk makend. Het zonder veel nadenken alles maar roepen, feiten en meningen hopeloos verwarren en vooroordelen debiteren zonder die aan een kritische blik te onderwerpen, is dagelijkse kost geworden. Ook in klaslokalen. Onderwijs wordt voortdurend een belangrijke rol toegedicht in de ontwikkeling van goed burgerschap en helder denken, maar veel docenten mijden ...
 • Zorg! 17 november 2016 Het manifest van Hugo Borst is al weer bijna vergeten. Hij klaagde niet over over de inzet of kwaliteit van de medewerkers van het verpleeghuis waar zijn moeder verblijft. Het ging hem om het aantal beschikbare verzorgende en de tijd die zij beschikbaar hadden. Hij roemde een ander huis waar het wel lukte het goed ...
 • Orde! 18 oktober 2016 De opwinding is gelukkig alweer voorbij. De OESO flapte eruit dat ze het het Nederlandse onderwijs een zooitje vonden. Prompt daarop natuurlijk stukken in de krant. Hoe erg het allemaal wel niet is. Daar zaten we nu net op te wachten, dit soort onzin vanaf de zijlijn. Ja, daar word ik boos om. Nu het ...
 • Cijfers geven 26 september 2016 Tonie Mudde schreef een interessant artikel in de Volkskrant van zaterdag. Dat conclusies verbinden aan cijfers die leerlingen hun docenten geven, gebakken lucht is. Gezond verstand deed zoiets al vermoeden maar het schijnt nu zelfs onderzocht te zijn. De Australische onderwijspsycholoog Arthur Poropat schreef er een artikel over. Zijn studenten baseerden hun keuze voor vakken vaak ...
 • Kleinere klassen? 16 september 2016 Ineens hadden ze elkaar gevonden, D66 en de SP. Het is nog een eind te gaan naar de verkiezingen, maar je kunt nooit te vroeg zijn met het je toe eigenen van sexy thema’s in de politiek. Deze halen we vast even binnen, moeten de heren gedacht hebben. Want wie is nu tegen kleinere klassen? Basisschool ...
 • Mobieltjes in de klas 22 juni 2016 Opeens stond het weer in de aandacht. Next en Correspondent schreven erover. De media voor de jonge intelligentsia godbetere. De dagen er na puilde de ingezonden brieven rubrieken uit. Het mobieltje in de klas: bron van onrust, gebrek aan aandacht en allerlei ongewenst gedrag. Over de oplossing hoeven we geen referendum te houden. Columnisten en ...
 • Cliëntenraad 31 mei 2016   Of ik in de cliëntenraad wilde… Mijn moeder woont sedert enige jaren in een verzorgingstehuis. Naar volle tevredenheid. Tenminste, dat zegt ze als je er naar vraagt: ’het eten is goed en de mensen zijn aardig. Ik heb niks te klagen’.  Verzorgingshuizen hebben een cliëntenraad. Daarin spreekt een groepje bewoners om de zoveel tijd met elkaar over ...