HILL?!

Hill waart rond. High Impact Learning, een uit het bedrijfsleven afkomstig nieuw onderwijs concept. Inmiddels wordt het breed omarmd door allerlei scholen voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. En… is het wat? Dat valt te bezien!

Dochy heeft het omarmd. Dat is niet de eerste de beste in onderwijsland. Als hij zijn naam eronder zet is het tenminste de moeite van zorgvuldig bestuderen waard. Maar dat is iets anders dan het pats-boem invoeren. Hill is een afgewogen concept waarvan het meenemen van alle sleutelcriteria een essentiële voorwaarde is voor succes op de werkvloer. Of, zoals dat dan in opleidingen gaat, op het leerplein. En daar gaat het mis. Neem nu de eerste voorwaarde: de student moet ‘urgentie’ ervaren. Echt urgentie ervaren ontstaat niet als je het verplichte curriculum met een sausje van een opdrachten overgiet en die met een uitgewerkt stappenplan aan je studenten aanbiedt. Met urgentie wordt bedoeld dat de student verstandelijk en emotioneel de noodzaak ervaart met het vraagstuk aan de slag te gaan. Of een leervraag urgent is bepaald niet de docent, maar in de eerste plaats de student. Zonder door de student ervaren urgentie, valt de bodem onder Hill weg.

Een andere voorwaarde is interactie. Dat is iets anders dan hopen of voorschrijven dat je studenten het ‘samen’ moeten doen. Interactie gericht op leren vraagt een zorgvuldige keuze van leeractiviteit in samenhang met de leervraag. Dat is iets anders dan ongeorganiseerd groepswerk.

Vooruit, nog één: ‘assessment’. Een assessment als afsluiting is iets anders dan een goed gesprek met de student over het geleverde werk. Assessment is laten zien dat je het kan. Zichtbaar maken, niet praten over. Een echt assessment is dan ook het beoordelen van de werkelijke prestatie van de student in de werkelijke context. Natuurlijk kan dat aan de hand van een portfolio, filmmateriaal of wat er verder tegenwoordig allemaal aan media voorhanden is. Als het echte kunnen maar zichtbaar wordt.

Ik merk dat die sleutel kenmerken van Hill ondanks de zorgvuldige benadering van Dochy en zijn vele publicaties daarover, in verschillende onderwijsexperimenten niet worden meegenomen. Dat is water in de wijn. Goedkoper, maar van twijfelachtige kwaliteit. Zo leidt het tot eenzaam leren op leerpleinen en verloedering van onderwijs.

Hill? Doen! Maar dan wel goed!

REACTIES

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CONTACT OPNEMEN